ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ပုပၸါးနတ္ေတာင္

သိုးကေလး
ပုပၸါးနတ္ေတာင္
အေခါင္ၿမင္႔ဖ်ား
စံုေတာၿပား၌
နံ႕ရွားၾကိဳင္လြင္႔
ခါတန္ပြင္႔သည္
ေရႊနဲ႕ရိုးမွား ပန္စကား။

သိုးကေလး
စံကားပြင္႔ႏွင္႔
ႏႈိင္းတင္႔ႏိုးသည္
ရဲမ်ိဳးသမီး
ေမာင္ၾကီးႏွမ
ညက္လွၿပာစင္
မယ္႔သည္ပင္သည္ခရီးသား။

သိုးကေလး
ၿမိတ္လြတ္စုလည္း
အငယ္တည္းက
ကၽြမ္း၀င္ၾကသည္
ေမြးဖတူရင္း
မ်ိဳးသည္မင္းႏွင္႔
ခ်စ္ၿခင္းစုရံုး
သက္ထက္ဆံုးသည္
ႏွလံုးမၿခားေစာင္႔တရား။

ေဆြမိမင္း
မ်က္သုတ္နီစင္
ရထည္းဖ်င္ႏွင္႔
က်ိဳင္းစင္ၿမ၀ါ
မတ္ၾကီးလ်ာကို
မယ္သာၾကိဳက္မိတုမရွိ။

ပုဂံေခတ္၊ အမည္မသိေရွးစာဆို။

Advertisements

December 3, 2010 - Posted by | အညာေျမအလွကဗ်ာက႑ |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: