ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

သုဂတိရွင္

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)


ျပည္တြင္းျပည္ပ အနယ္နယ္အ၇ပ္ရပ္မွ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သုဂတိရွင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနုိင္ရန္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Advertisements

December 3, 2010 - Posted by | ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသတင္း | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: