ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

သတိျပဳစရာ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္အကိုင္

လစာေငြပိုေပးကာ လုပ္သားေခၚယူ လာျခင္းမ်ား ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ သိသာစြာမ်ားလာခဲ့ကာ ယင္းအားသတိျပဳစရာ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားစု လုပ္ကိုင္ၾကရသည္မွာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အမ်ားစုေခၚယူလာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ယခင္ ယူေအအီးႏုိင္ငံမွ မဟုတ္ၾကဘဲ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွပင္ ပါ၀င္လာၾကကာ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုေခၚယူေနၿပီး ယူေအအီးရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ေပးေသာ လစာေငြထက္ပင္ ပိုမိုေပး၍ေခၚယူေနေၾကာင္း ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီတစ္ခုထံမွ သိရသည္။

ဒူဘိုင္းရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟုိတယ္ တစ္ခု၌ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူ ျမန္မာအမ်ဳိးသား၀န္ထမ္းတစ္ဦးက “အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ စ႐ိုက္လြန္စြာ ကြာျခားတဲ့ႏုိင္ငံေတြပါ။ အဓိက ဟိုတယ္၀န္ထမ္းေတြ အေခၚ မ်ားတယ္။ လုပ္သားေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာေတြဟာ ၂၀၀၅ ေလာက္ ကတည္းကစၿပီး အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို စေရာက္ေနခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ေတာ့မ်ားစြာ သတိထား ေနထိုင္သင့္ပါတယ္”ဟု သတိေပးေျပာၾကားခဲ့့သည္။

ယခုအခါ အီဂ်စ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ဖြင့္လွစ္ေသာ ဟိုတယ္သင္တန္းမ်ားအား လပိုင္းတက္ကာ ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းဦးေရမွာ တစ္ရာနီးပါးခန္႔ပင္ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္က အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမား ေခၚယူရာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ မေလးရွား ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ေခၚယူမႈရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အားစတင္ ေခၚယူလာခဲ့ကာ ဟုိတယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ားဆိုပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ စတင္ေပးေလ့ ရွိၿပီး ရာထူး၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ၊ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈတို႔အေပၚ မူတည္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀၀ မွ ၃၀၀၀ ထိ ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“အရင္က ယူေအအီးကပဲ အေခၚမ်ားခဲ့တယ္လို႔ သိထားတာ။ အခု အာဖရိက ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕ကေန ေခၚလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လခေတြကို ပိုေပးၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္း ေတြကို ပိုေခၚတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈတစ္ခုယူၿပီးမွ သြားသင့္ပါတယ္”ဟု ကာတာႏုိင္ငံ၌ ငါးႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူျမန္မာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ သို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါက ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္၌ ၀တ္႐ံု၀တ္ဆင္ ၾကရေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၌ ၀တ္ဆင္ၾကရသည္ဟု သိရသည္။

အိုမန္ႏိုင္ငံ၌ သံုးႏွစ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱျပန္လာခ်ိန္၌ “ဟုိႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္မတူတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံစံုက လာတဲ့သူေတြရဲ႕ ဓေလ့နဲ႔အံ၀င္ခြင္က်ရွိေအာင္ ေနရတာျဖစ္သလို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာပဲ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိတာပါ” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ ကြာဟမႈရွိေနသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ႏွစ္ရွည္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မ်ားစြာသတိထား ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ အလုပ္ရရွိၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္မွသံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကရကာ သတ္မွတ္ႏွစ္မျပည့္မီ အလုပ္ထြက္လိုပါက စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ ၾကရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကြန္းမင့္အစံုလင္ျဖင့္ မူရင္လင့္သုိ႔ –

Advertisements

January 9, 2011 - Posted by | နယ္စံုသတင္း

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: