ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား

အေဝးေရာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသင္းသူ/သားမ်ား အစည္းေဝး ေတြ႕ဆံုၾကစဥ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား။

[nggallery id=5]

Advertisements

January 12, 2011 - Posted by | အသင္း၏သတင္း |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: