ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ပုပၸါးတြင္စကားဝါပင္ ၁၅ဝဝ ျပည့္ေအာင္စိုက္မည္

ပုပၸါးေတာင္တြင္  စကား ဝါပင္မ်ား  ျပည္လည္စိုက္ပ်ိဳးမႈ မ်ားကို သစ္ေတာ သယံဇာတ ပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ႏွင့္  ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းမွ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၁ အတြင္း အပင္ ေရ ၁၅ဝဝ ျပည့္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳး သြားမည္ျဖစ ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမက စကားဝါပင္ ၂ဝဝ စိုက္တာ ေအာင္ျမင္တယ္။ ပုပၸါး ေတာင္မႀကီးကို သြားတဲ့လမ္းမွာ လည္း စိုက္တယ္။ ဗ်တၱလမ္းမွာလည္း စိုက္တယ္။ အခု ၂ဝဝ ထပ္စိုက္ တယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ၁ဝဝ ထပ္ စိုက္ဦးမယ္။ စကားဝါ ပင္ ၁ဝဝဝ ကို လည္း ထပ္ပ်ိဳးထားတယ္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ အပင္ေရ ၁၅ဝဝ ျပည့္ေအာင္စိုက္ဖို႔အတြက္ေပါ့” ဟ ုFREDA မွ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိပ်ိဳးထားသည့္ အပင္ ၁ဝဝဝ ကို လာ မည့္ မိုးရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳး သြားမည္ျဖစ္သည္။  ပုပၸါးန႔ဲ စကားဝါဆိုတာခြဲလို႔ မရဘူးေလ။ အခုေနာက္ပိုင္း ပုပၸါး မွာက စကားဝါပင္ေတြရွားပါးလာ ခဲ့တယ္။ စကားဝါ မရွိရင္ ပုပၸါး ဟာ အဂၤါရပ္န႔ဲမညီေတာ့ဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပုပၸါး မွာ စကားဝါစိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ခဲ့တာ ပါ” ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္္က ထပ္ ေလာင္း ေျပာသည္။ ထို႕အျပင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တုန္းက ပုပၸါးေတာင္တြင္ ေနထိုင္ခ့ဲေသာ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ားကို ပစ္ခတ္စားေသာက္မႈမ်ားရွိေသာ ေၾကာင့္ မ်ိဳးတုံးမသြားေစရန ္FREDA မွ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါ ေမ်ာက္မ်ား တိုးပြားလာၿပီး အုပ္စု ၃ ခုအထိ ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊ ပုပၸါးေတာင္မွ ထို ေမ်ာက္မ်ားကို  ေလ့လာႏိုင္ ရန္အတြက္လည္း FREDA မွ မွန္ေျပာင္းတစ္လက္ လွဴထားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
popularmyanmar.com မင္းခ်စ္ႏိုင္

Advertisements

January 15, 2011 - Posted by | ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသတင္း | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: