ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ေရႊပုပၸါးကစကားဝါပန္း

ဇာတိေျမနဲ႔ ေဝးကြာေနသူမ်ား၊ စကားဝါပန္း ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရ အျဖစ္ ေရႊပုပၸါးက စကားဝါပန္းလက္ေဆာင္…….

[nggallery id=6]

Advertisements

January 15, 2011 - Posted by | ပုပၸါးေတာင္သမိုင္းျဖစ္စဥ္ |

1 Comment »

  1. i love it… thanks..so much.

    Comment by pan sagar | January 18, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: