ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၅)

ရွင္ကိုးရွင္ဘုရား၊ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခနဲ႔ ေက်ာင္း သင္ခန္းစာထဲက ဟိႏၵား၊ ကန္ေပါက္ ဆိုတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ သတၱဳတြင္းေတြနဲ႔ ထား၀ယ္က နာမည္ရၿပီးသားပါ။ ခုေတာ့ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြၾကားမွာလဲ ထား၀ယ္၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး သမား မ်ားၾကား ထဲမွာလည္း ထား၀ယ္၊ သံ႐ံုးေတြၾကားမွာ လည္း ထား၀ယ္နဲ႔ ထား၀ယ္သံ ညံေနေအာင္ နာမည္ထပ္ေက်ာ္လာသည္။

ေရႊထြက္၍မဟုတ္ပါ။ အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္၊ အာရွနဲ႔ဥေရာပကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းဟု ေခၚဆို ရမည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုဆိပ္ကမ္းသည္ အခ်က္အခ်ာ မည္မွ်က်သည္ ဆိုျခင္းကို ျမန္မာ လူငယ္ေတြရဲ႕အိပ္မက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါသည္၊ အားက်ရပါသည္ဆိုေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ဆိပ္ကမ္းႏိုင္ငံ၊ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၏ အက်ဳိးအျမတ္ကို ကႀကီးမွ အ အထိ ေနာေၾကေအာင္သိသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံပင္ တြန္႔သြားရသည္အထိ စီမံကိန္းမွာ အခ်က္အခ်ာက်သည္၊ ႀကီးမားပါသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံ ကုန္က်ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ကခ်နာဘူရီႏွင့္ ထား၀ယ္ဆက္သြယ္မည့္ ရွစ္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးအျပင္ ရထားလမ္းပါ တြဲဖက္ပါ၀င္သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း မွာပမာဏႀကီးသလို အက်ဳိးအျမတ္လည္းႀကီးမည္ဟု ဆိုရမည္။

ထို႔အတြက္ တာ၀န္ယူခြင့္ဆိုသည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ ရယူၿပီးျဖစ္သည္။ ယူၿပီးလွ်င္ ျပန္ေပးရသည္။ ယူသည္ႏွင့္တန္ေအာင္ ေပးရသည္။

က်ပ္ ၁၅ သိန္းနဲ႔ အရင္က၀ယ္သူ မရွိတဲ့ေျမကြက္ အခုေတာ့ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ နဲ႔၀ယ္ၾကေရာင္းၾကတယ္။ က်ပ္ငါးသိန္းနဲ႔ ၀ယ္သူမရွိတဲ့ေျမကြက္ က အခုေတာ့ က်ပ္ သိန္း ၅၀ နဲ႔၀ယ္လာျပန္တယ္။

ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ကေတာ့ က်ပ္သိန္း ၃၅၀၀ ကေန က်ပ္သိန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီ တန္ကုန္ၿပီ။ ဒါေတြက စီမံကိန္းသစ္ သတင္းစကားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ အိမ္ယာသစ္စီမံကိန္းကလည္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္း အေျခစိုက္မွျဖစ္မည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္တြင္ မွတ္ထင္ေစသည္။

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေနရာတစ္၀ုိက္ကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေအာင္ ေလ့လာေနၿပီ။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကလည္း အ၀ယ္ေတာ္ဆိုသူတစ္မ်ဳိး၊ ကင္းေထာက္ဆိုသူ တစ္ဖံုျဖင့္ လာေရာက္ၾကသည္။ သံ႐ံုးတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ထား၀ယ္ရဲ႕ပကတိကို လာၾကည့္ၾကသည္။

ေျမ၀ယ္ထားၿပီး ျပန္ေရာင္းမယ္၊ ဘဏ္ဖြင့္မယ္၊ စူပါမားကတ္ဖြင့္မယ္၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုဖြင့္မယ္၊ ဟိုတယ္ေဆာက္မယ္၊ ကုမၸဏီ႐ံုးခြဲေတြဖြင့္မယ္ဆိုသည့္ အေတြးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္သူက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီဖြင့္ရင္ ေကာင္းမလား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံရမလား၊ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈထဲမွာ ဘယ္အပိုင္းကို တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ ယူရင္ေကာင္းမလဲ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ၾကားခံနဲ႔ ဘယ္ေနရာ ေတြမွာ ရင္းထားရင္ ေကာင္းမလဲ ဆိုသည့္စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္သည္က ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္း အေျခအေနဘယ္လိုရွိပါတယ္ ဆိုၿပီး မွတ္တမ္းထားဖို႔ စီစဥ္လာေရာက္သူ ေတြထဲတြင္ သံ႐ံုးတာ၀န္ရွိသူေတြလည္း ပါသည္။

ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းကို Italian Thai Development Public မွ ၁၀ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ တာ၀န္ယူခြင့္ရၿပီး စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Max Myanmar ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္ကာတည္ေဆာက္ ခြင့္ ရထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က အ႐ံႈးေပၚခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ေတာ့ ထား ၀ယ္စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္အက်ဳိးအျမတ္ ႀကီးမွာပါ”ဟု ITD ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Mr. Premchai Karnasuta ၏ ေျပာခဲ့သည့္စကားကလည္း အဓိပၸာယ္မဲ့မဟုတ္ ခဲ့ေပ။ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ခြင့္အား တရား၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ ITD ၏ ရွယ္ယာေစ်းမွာ ခ်က္ခ်င္းျမင့္တက္ၿပီး အက်ဳိးခ်က္ခ်င္း ခံစားခဲ့ရသည္က လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္ ကတည္းက ဒီစီမံကိန္းကိုတာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခြင့္ရဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနခဲ့တာပါ”ဟု ITD  ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Premchai Karnasuta ၏ တရား၀င္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တန္ေအာင္ ျပန္ေပးမွာလား

ႏိုင္ငံပိုင္ ေရေျမသယံဇာတမ်ားျဖင့္ မက္ေမာေလာက္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးရယူ သြားၾကၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း အားထားရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ‘၁၀ ႏွစ္ေလာက္ အလုပ္ေပါၿပီေပါ့’ ‘ႏိုင္ငံျခားလို ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္အားခရၿပီေပါ့ကြာ’လို႔ အလြန္ေသးသည့္ အခြင့္အလမ္းကိုပင္ ေဒသခံမ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္မႈပိုင္း စတင္ေနၿပီျဖစ္သလို ေျမသယ္ယာဥ္ေမာင္းမွစကာ ဥပေဒပညာရွင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးရာထူးမ်ား အထိအလုပ္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ရာ ‘ငါတို႔ ထင္တဲ့ အတိုင္းပဲ’ဟုဆိုကာ သြားေရာက္ၾကသူမ်ား ရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ မထင္မွတ္ထားသည္ က ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္သားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသား လုပ္သားတို႔၏ လုပ္ခလစာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အေျခခံလုပ္သားတစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၃၀၀၀၀ လုပ္အားခ သတ္မွတ္ေခၚယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားဆိုပါက တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ သတ္မွတ္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္  ဘတ္ ၁၂၀၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေခၚယူျခင္း မရွိေသးေပ။

ယခုမွ အစပင္ရွိေသးသည္။ ယခုကပင္စ၍ ထိုက္တန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း လမ္းေၾကာင္း ရွိထားပါမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၁၀ ႏွစ္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားမည့္ အိပ္မက္ရွင္သန္မည္ျဖစ္ရာ အစေကာင္းဖို႔ လိုေနသည္ဟုဆိုရမည္။

ႏိုင္ငံ့အတြက္ ေရရွည္ေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေရရွည္ ေကာင္းမည္။ ထုိသို႔ေကာင္းစားရန္ ႏိုင္ငံပုိင္ ေရေျမသယံဇာတမ်ားကို ရင္းႏွီးရသည္။ ရင္းႏွီးထားမႈႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိဖို႔ လိုသည္။ ထိုက္တန္သည့္ အခြင့္အေရးျပန္ရဖို႔လိုသည္။

This post copy form  http://www.news-eleven.com.

Advertisements

February 1, 2011 - Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: