ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ေမာင္ဗလႀကီး (ခ) ေဇာ္ဗလေအာင္

အမည္ ======= ေမာင္ဗလႀကီး (ခ) ေဇာ္ဗလေအာင္
အသက္ ====== ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္
အရပ္ အျမင့္ === ၂၅ လက္မ
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ = ၁၀ ေပါင္
ေမြးသကၠရာစ္ == ၁၃၆၁ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္
မိဘမ်ား ====== အဘ ဦးဝင္းလြင္ + အမိ ေဒၚခင္လွ
ေမြးဇာတိ ===== ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ ထန္းေပါက္ကုန္း ေက်းရြာ
စံခ်ိန္တင္ ===== ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္အပုဆံုး
ထူးျခားခ်က္ === ကမာၻ႔ အရပ္အပုဆံုး လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳႏုိ္င္ရန္အတြက္ ဂင္းနက္စ္ အဖြဲ႕႐ုံးသို႔ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ာ ေပးပို႔တင္ျပထား။

ေတြ႕ရွိ ေဖၚထုတ္သူ ==== စာေရးဆရာ သတင္းေထာက္ခင္ (သို႔မဟုတ္) နတ္မ်က္စိ
စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ === ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ ကရဝိတ္ခန္းမ
ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္း == ကမာၻေပၚတြင္ အရပ္အပုဆံုး လူသား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Pingping ျဖစ္။ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ အသက္၂၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့။
Pingping မရွိေတာ့သည့္ ေနာက္ Pingping ထက္ အရပ္ ၄ လက္မခန္႔ နိမ့္ေသာ ဗလႀကီးက ကမာၻေပၚတြင္ အရပ္ အပုဆံုး လူသားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္။
ကုိးကား = ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္။

Advertisements

February 3, 2011 - Posted by | နယ္စံုသတင္း, ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသတင္း

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: