ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ေျခာက္ပုလင္း ကိုယ္ေတာ္

စကားၾကြယ္တဲ့ အညာက တကယ့္ ဟာသ အျဖစ္ပ်က္တခုပါ။

မိမိသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက ကထိန္ပင့္သျဖင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဦးရြာ ေတာင္ဦး ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုရြာမွ ဒါယ ကာေတာ္မ်ားႏွင့္ အလြန္ပင္စကားလက္ဆံုက်ခဲ့သည္။ အထူးအားျဖင့္ ဒါယကာၾကီး ဦးရန္ပ ႏွင့္ စကားလက္ဆံု အေတာ္ပင္က်ခဲ့သည္။ အေၾကာင္း ေသာ္ကား မိမိသည္ အင္တာနက္တြင္ ဟာသပံုျပင္မ်ားေရးေနေၾကာင္း ဒကာၾကီး ဦးရန္ပ သိရွိ သြားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူၾကားဖူးထားေသာ ပံုျပင္မ်ားကို ေျပာျပေနေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ကထိန္ပြဲၾကီးေန႕က ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ထိုဒါယကာၾကီးႏွင့္ ဦးရန္ပႏွင့္ အတူထိုင္ျပီး စကားေျပာေနေလသည္။ ထိုစဥ္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ ခန္႔ေလာက္ရွိေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ ကထိန္ပဲြသို႔ ၾကြေရာက္လာသည္။

ထိုဆရာေတာ္ၾကြလာ သည္ကို ျမင္ေသာအခါ ဒကာၾကီးဦးရန္ပသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း လက္ေထာက္ဦးဇင္းအား ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ “ဦးဇင္း! ေျခာက္ပုလင္းကိုယ္ေတာ္ၾကြလာျပီ”။ ထုိအခါ လက္ေထာက္ ဦးဇင္း သည္လည္း ထိုဆရာေတာ္ကို ေနရာမ်ားခင္းက်င္းေပးကာ စကားေျပာ ေနေလ သည္။ ထိုအခါက မိမိက  “ဒကာၾကီးဦးရန္ပ! ဒကာၾကီးက အခုန ၾကြလာတဲ့ အာဂႏၱဳကို ေျခာက္ပုလင္းကိုယ္ေတာ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ”။ ဟု ေမးေသာအခါ ဒကာၾကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပ ေလသည္။

Continue reading

March 4, 2011 Posted by | ဓေလ့ဆိုရိုးစကားမ်ား | Leave a comment