ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ေရႊပုပၸါးကစကားဝါပန္း

ဇာတိေျမနဲ႔ ေဝးကြာေနသူမ်ား၊ စကားဝါပန္း ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရ အျဖစ္ ေရႊပုပၸါးက စကားဝါပန္းလက္ေဆာင္…….

[nggallery id=6]

January 15, 2011 Posted by | ပုပၸါးေတာင္သမိုင္းျဖစ္စဥ္ | | 1 Comment

ပုပၸါးေတာင္အေၾကာင္း (၂)

ပုပၸါးေတာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မႏၱေလးတုိင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၊ ပဲခူးရုိးမ၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္းတြင္ သီးျခား ထိုးထြက္ေနေသာ မီးေတာင္ေဟာင္းႀကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၀ ဒီဂရီ ၅၂မိနစ္ ၊အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၁၄မိနစ္ တြင္တည္ရွိသည္။
ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိပံုမွာ –
ပုပၸါးေတာင္တြင္ အလယ္က ခ်ိဳင့္ပဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေတာင္မႀကီးအျပင္ အေနာက္ဖက္သို႔ ဆင္ေျခေလွ်ာ နိမ့္ဆင္း သြားရာ အပိုင္း၌ ပုပၸါး ေတာင္ကလပ္ လည္းပူးတဲြပါရွိေနသည္။ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္မွာ ပုပၸါးေတာင္မႀကီး ေပါက္ကြဲရာမွ ပဲ့က်လာသည့္ အစိတ္အပိုင္းဟု ယူဆ တတ္ေသာ္လည္း မီးေတာင္လည္တိုင္တစ္ခုဟု အဆိုရွိ သည္။ ပုပၸါးေတာင္မႀကီးသည္ အျမင့္ေပ(၄၉၈၁) ရွိၿပီး ဆယ့္ကိုးယုတ္ငါးေထာင္ ဟု လြယ္ကူေအာင္မွတ္သား တတ္ၾကသည္။ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္သည္(၂၄၁၇ ေပ)သာျမင့္မားေသာ္လည္း လြန္စြာမတ္ေစာက္ကာ ကလပ္ ပံုျဖစ္သည္။ ေတာင္မႀကီးတြင္ ပုပၸါး (ရုပ္/သံ) ထပ္ဆင့္လႊင့္စခမ္းတည္ရွိၿပီး ေတာင္တက္ခရီးလမ္း ခက္ခဲသည္။ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္တြင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား မ်ားစြာတည္ရွိၿပီး ဘုရားဖူး သူမ်ား အပမ္းေျဖေလ့လာေရး ခရီး ထြက္ သူမ်ား (ေတာင္ကလပ္အေျခအထိ ကားလမ္းေပါက္သျဖင့္) စည္ကားသိုက္ၿမိဴက္စြာ သြားလာႏိုင္ၾကသည္။

Continue reading

December 3, 2010 Posted by | ပုပၸါးေတာင္သမိုင္းျဖစ္စဥ္ | | Leave a comment