ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

CONTACT US

စင္ကာပူႏိုင္ငံ
၁။ ဦးျမင့္လြင္ဦး (Ph +6591053195)
E-mail = myintlo@gmail.com

၂။ ကိုနန္းေမာင္ေမာင္ခ်စ္ (Ph +65-8190 0619)
E-mail = n.maungmaung@gmail.com

၃။ ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦး (Ph +65-9859 2406)
E-mail = zawnaingootna@gmail.com

၄။ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ထြန္း (Ph +65-9004 3936)
E-mail = kyawnaingtun.sdw@gmail.com

၅။ ကိုဆန္း၀င္း (Ph +65-8108 4173)
E-mail = sanwin26new@gmail.com

၆။ ကိုမ်ိဳးမင္းေက်ာ္ (Ph +65-98592405)
E-mail =  myomin774@gmail.com

၇။ ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (Ph- +65-98595700)
E-mail = hellonyinyi@gmail.com

ရုရွားႏိုင္ငံ။
၈။ ကုိရဲ (စကားဝါေျမ)
E-mail = sagarwarmyae@gmail.com

On Line/Bank မွလွဴဒါန္းလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အသင္း၏ Bank Account သို႕ တိုက္ရိုက္ လႊဲ၍ လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါသည္။ လွဴဒါန္းျပီးပါက အသင္း ဤေမလ္ admin@kyaukpadaung.com သို႕ လွဴဒါန္းသည့္ ေန႕စြဲ၊အခ်ိန္ ႏွင့္ အလွဴေငြ ပမာဏ ကို အလွဴရွင္ နာမည္ႏွင့္တကြ ေပးပို႕ အေၾကာင္းၾကား ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

Kyaukpadaung Family Bank Account – DBS Savings Plus  120-5-002129 (Branch Code “120”, Swift Code “dbsssgsg”)

On Line/Bank မွ ေငြတိုက္႐ိုက္လႊဲ ၍ လွဴဒါန္းရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ား အသင္း Website ၏ Contact Us Page မွမည္သူ႔ကိုမဆို ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္း နိုင္္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
အေဝးေရာက္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း ။

Advertisements

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: