ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၃)

ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ မည့္ ေနရာႏွင့္ ထား၀ယ္ ခ႐ုိင္ေဒသ၏ အေန အထားအား ယခုလပိုင္း (01-012011) အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီကာ လာေရာက္ ေလ့လာၿပီး သံ႐ံုးအခ်ဳိ႕မွ လည္း လာေရာက္မႈရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား ထဲတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားဆံုး ပါ၀င္လာၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အျပင္ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ ေဒသအေန အထားမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္က တစ္ဦးစႏွစ္ဦးစသာ လာေရာက္ေသာ္လည္း ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း တစ္သုတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၂၀ ေက်ာ္မွ ၄၀ ေက်ာ္အထိ ပါ၀င္လာတတ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္ေလ့လာၾက ေၾကာင္းသိရသည္။

Continue reading

January 31, 2011 Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း | Leave a comment

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၂)

ဓာတ္ပံု ဘဏ္ေကာက္ပုိစ္ သတင္းဆုိဒ္မွ –

ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအား ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ BOT စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေနရာ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ၿပီး အဓိကဆိပ္ကမ္း ဇုန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္မည္ ဆုိပါက ႏိုင္ငံတကာမွ စင္ကာပူ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေန႔စဥ္အ၀င္ အထြက္ရွိေနသည့္ ေစ်းကြက္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအား ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းမွ ေနရာယူသြား ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ICS(Institute of Chartered Shipborkers) ၏ တရား၀င္ကုိယ္စားလွယ္ School of Logistics and Supply Chain Management မွ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အာရွတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိက၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရာဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သိရွိရသည္။
တည္ေဆာက္ဆဲ ထား၀ယ္ေရ နက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္ႏိုင္ေစရန္ ေရစူး ၁၆ မွ ၁၇မီတာအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရၿပီး ယင္းမွာစူးအက္တူးေျမာင္းရွိ ေန႔စဥ္၀င္ထြက္ေနသည့္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္ႏုိင္သည့္ ေရစူးႏွင့္တူညီမႈ ရွိထားေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္သက္တမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္တြင္ ကာလတို၊ ကာလရွည္အတြင္း ဆိပ္ ကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ Shipping Business ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းကာစီမံကိန္းကာလ စတင္စဥ္မွပင္ ၿပီးေျမာက္မည့္အခ်ိန္ထိ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ ဆိပ္ကမ္းဇုန္ တစ္ခုသဖြယ္ ျပဳလုပ္သြားသင့္ေၾကာင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း ပညာရပ္ ေလ့လာထားသူကဆုိပါသည္။

Continue reading

January 31, 2011 Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း, နယ္စံုသတင္း | Leave a comment