ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

စာအုပ္မ်ိဳးစံုလွဴဒါန္းျခင္း

အေဝးေရာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသင္းမွ ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါန လုပ္ငန္းခြဲ (၁၀၂) ၊ ဆုေတာင္းျပည့္ မဟာေစတီႀကီး၊ ေဂါပက အဖြဲ႕ရံုး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ သုိ႔  သုတ ရသ ဘာသာေရး စသည္ စာအုပ္မ်ိဳးစံု လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စာအုပ္မ်ိဳးစံု စုစုေပါင္း ၁၀၃ အုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အေသးစိပ္ အခ်က္လက္မ်ားအား မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈ နိုင္ပါသည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း ဝဘ္ဆုိဒ္သည္ ဟုိစ္တင္း ျပသနာ ေၾကာင့္ ဖြင့္မရ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယာယီအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ – အေဝးေရာက္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း။

March 19, 2011 Posted by | အသင္း၏သတင္း | | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေဗဒင္၊ နတၡတ္

“နကၡတၱံ ပဋိမာေနႏၲံ၊ အေတၳာ ဗာလံ ဥပစၥဂါ။

အေတၳာ အတၳႆ နကၡတၱံ၊ ကိ ံ ကရိႆႏိၲ တာရကာတိ။”

နကၡတ္ေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ လူမိုက္ကို ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားက လြန္ေျမာက္ သြားၾကသည္။ ေကာင္းေသာအလုပ္ကို စလုပ္ေသာေန႔သည္ပင္ ေကာင္းေသာ နကၡတ္ျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္မွာ သြားေနေသာ နကၡတ္မ်ားသည္ အဘယ္အက်ိဳးစီးပြားမွ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္။

(ဧကနိပါတ္၊ နကၡတၱဇာတက၊ န၀မဇာတက (၁)၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၂) )။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသည္ ဘာသာတရားအရေျပာရရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိတာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတြကို လိုက္နာက်င့္ၾကံတဲ့သူလို႔ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကံႏွင့္ ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ရပါမယ္။ အဲဒီလို ယံုၾကည္လိုက္တာကို ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ိဉာဏ္ ရွိတယ္ လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ဟာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသည္သာ ကိုးကြယ္အားထားရာအမွန္လို႔ ရြတ္ဆုိေနၿပီးေတာ့ အျခားေသာ ေလာကီပညာရပ္ေတြအေပၚမွာ အားထားရာအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္မွာ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဘာလို႔ဒီလို ေတြ ျဖစ္လာၾကလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးအေပၚမွာယံုၾကည္ခ်က္ အားနည္းမႈ၊ ေလာကီေရးရာ လတ္တေလာ အဆင္ေျပခ်င္မႈေတြကို ေတာင့္တမက္ေမာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ လူဆိုတာ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္လို႔ မိမိတုိ႔ အားထားခ်င္ရာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကတာ အျပစ္ဆုိျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ အမွား၊ အမွန္ ေသခ်ာခြဲျခား သိေစခ်င္တာပါ။ ေဗဒင္၊ နတ္၊ ဘိုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ နကၡတ္ေတြအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ၊ အားထားရာတစ္ခုလို႔ ထင္မွတ္ေနျခင္းေတြသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လံုး၀ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

Continue reading

March 18, 2011 Posted by | ေထရဝါရျမတ္ဗုဒၶသာသနာ | Leave a comment